Bestuur

De Zwolsche ZeeVerkenners (ZZV) kent 2 besturen:

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur heet de Groepsraad en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Zwolsche zeeverkenners. Deze Groepsraad komt 6 keer per jaar bijeen.

Zij houden zich bezig met veiligheid, activiteiten en speltak overschrijdende onderwerpen.

In de groepsraad worden beslissingen genomen over de speltechnische zaken binnen de groep.

Samenstelling van de Groepsraad:

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor roerende en onroerende zaken van de Zwolsche zeeverkenners, boten, materiaal, gebouwen en opstal.

Zij houden zich bezig met aanschaf en beheer van onroerend goed, verzekeringen en participeert in de Beheerscommissie. De beheerscommissie is een convenant met de Christofoor zeeverkenners die gebouw en terrein beheerd en verhuur coördineert.

Samenstelling Stichtingsbestuur zijn:

Voor alle bestuur vragen kunt u een mail sturen naar: secretaris@zwolschezeeverkenners.nl

Contact

Contact gegevens voor de verschillende leiding teams staan op de betreffende speltak pagina's